Tenk på dette når du leser nyheter

De aller fleste av oss har vokst opp med en underliggende tillitt til nyhetene som en kilde til sannheten, men når nyhetene i høy grad styres av både politikk og penger, blir det viktig at vi vet hvordan vi skal lese de forskjellige kildene vi velger. Ikke fordi noen prøver å lure oss, men fordi det naturlig vil være et bias som styrer hvordan de forskjellige kildene vinkler historiene – og dette er det viktig å være bevisst på når man leser nyheter.

Det å sjekke for eksempel www.dagens.no som en naturlig del av morgenrutinen, er hverdagen for oss. Nyheter er viktig for oss. Og det er viktig at vi vet hva som skjer i verden. Men noe vi snakker alt for lite om er hvordan nyhetene er vinklet, og dermed hvordan vi skal forholde oss til dem for å kunne stille et mest mulig objektivt blikk på dette.

Ha dette i bakhodet

  • Hvorfor er artikkelen vinklet på den måten den er? Les mer inn i konteksten og hva som ligger bak historien i stedet for å bare lese det fra den vinkelen det er presentert.
  • Oppsøk flere kilder. Ofte fremstiller de forskjellige nyhetsmediene sakene på litt forskjellige måter, og dette kan være en fin måte å få flere forskjellige vinkler på de samme sakene.
  • Les nyheter fra utlandet for å se hvordan dekningen er annerledes der. Vinklingen av saker styres ofte av underliggende bias man ikke er klar over, og dette er noe som vil bli veldig tydelig når man også leser internasjonale vinklinger.
  • Dykk dypere ned i de forskjellige sakene. Det er ofte masse å hente ved å ikke bare lese overskrifter eller artikler. Det å sette seg inn i historiene bak og ikke minst den historiske konteksten, kan gi deg informasjon som nyhetene av forskjellige grunner har valgt å ikke ta med.