Vanlige fordeler gjennom medlemskap i et kontorfellesskap

Kontor

Kontorfelleskap er fleksible kontorløsninger som er populære og vanlige innen endel fagmiljøer. Med kontorfellesskap menes ikke åpne fellesarealer innad i en bedrift med et felleskap med en variasjon av bedrifter som samarbeider og deler på utgiftene av å være i profesjonelle kontorlokaler. Man leier en kontorplass eller flere kontorplasser til bedriften sin på månedsbasis og et slikt felleskap gir mange fordeler og nytteverdi som ikke alle er klar over.

  • Man har en faktura å forholde seg til I måneden som dekker over det som normalt ville vært et flertall av fakturaer og utgifter. Dette gjør det enkelt å holde kontroll og regnskap.
  • Man kan som oftest spesialtilpasse/skreddersy sine lokaler etter behov, noe som vil gi potensielle kunder et mer profesjonellt inntrykk enn om man har egne små lokaler eventuelt hjemmekontor.
  • Resepsjonstjeneste, sentralbord og internett er inkludert ved behov.
  • Man har tilgang til profesjonelle møterom, kursrom og konferanserom. Ofte med avansert overføringsutstyr til videomøter og konferanser.
  • I mange tilfeller har man tilgang til rekreasjonsfasiliteter som svømmebasseng, treningsrom eller aktivitetsrom.
  • Tilgang til kantine eller kafeteria/kiosk
  • Mange tilbyr tilgang til kjøretøy som bil/elbil eller sykkel
  • Man har tilgang til bred kompetanse innen mange forskjellige fagfelt under samme tak
  • Det er et positivt sosialt aspekt for de ansatte som møter flere personer som kan gi inspirasjon

Hvordan fungerer et kontorfellesskap?

Meningen med et kontorfelleskap er at man på tvers av bedrifter gjerne bedrifter med få ansatte får et større arbeidsmiljø rundt seg samtidig som egen bedrift har egne dedikerte arbeidsplasser. Man finner ofte kontorfellesskap i næringsparker over hele landet og det man ønsker å skape er et godt arbeidsmiljø både ekstern og internt blant bedriftene som leier kontorlokaler og at de forskjellige bedriftene kan få relasjoner som kanskje fører til samarbeid eller muligheter til å bruke hverandres tjenester slik at man kan skape ”kortreist” arbeidskraft. Hva er vel enklere om man for eksempel får et IT problem enn å gå innen samme tak til en nabobedrift som driver med IT og kunne oppleve å få hjelpen man trenger for å løse ditt IT problem øyeblikkelig. Det er også mange kontorfelleskap som søker spesifikke bedrifter slik at man kan benytte seg av bedriftene man deler kontorfelleskap med. Et eksempel på dette er at et kontorfelleskap som har mange forfattere kanskje ønsker et firma som driver med illustrasjon eller fotografi slik at man kan samarbeide tett samtidig som man også har friheten å drive utenom kontorfellesskapet.

Spesielt bør også fordelene med et sosialt arbeidsmiljø for små bedrifter trekkes frem, dette er en av hovedårsakene til at slike kontorfellesskap bare øker i popularitet. Når man har en liten bedrift med få ansatte så vil et større sosialt nettverk virke positivt på egen bedrift. Du eller dine ansatte vil kanskje få inspriasjon fra andre bedrifter når man ser hvordan de løser problemene de møter i sin bransje. Når man bruker de sosiale møteplassene som kantina eller treningsrommet kanskje man opplever å se en potensiell forbedring av egen bedrift of du og dine ansatte kan få inntrykk som fører til oppdragsmuligheter og mye mer. Det er mange fordeler knyttet til et sosialt nettverk man kan få gjennom et kontorfellesskap.

Les mer på MatchOffice.no.