Er det trygt med e-sigaretter?

e-sigarett

E-sigaretter er et ganske nytt produkt som ingen hadde hørt om før de ble oppfunnet av en kinesisk apoteker tidlig i dette århundret. Snart blomstret produksjonen av slike sigaretter i Kina, og de spredte seg etter hvert også til mange vestlige land, deriblant omsider Norge. Navnet er en forkortelse for elektroniske sigaretter, som er et navn som reflekterer at dette egentlig er en elektronisk dings heller enn en sigarett i tradisjonell forstand. Ved hjelp av e-sigaretten fordampes en væske som så inhaleres av brukeren.

De fleste som bruker denne typen produkter er tidligere røykere eller røykere som prøver å slutte. Begge gruppene er ute etter ett sunnere alternativ til vanlige sigaretter, som samtidig gir dem noe av den samme nytelsen og opplevelsen de kanskje har vent seg til gjennom et langt liv. I enkelte tilfeller er det også unge mennesker som aldri har brukt tradisjonelle tobakksprodukter som tar i bruk den elektroniske varianten. Spørsmålet fra alle disse gruppene blir gjerne hva slike sigaretter egentlig inneholder og om det er noe farlig å bruke dem.

Effekten av å suge i seg denne dampen er selvfølgelig helt avhengig av hva slags væsker man har oppi i utgangspunktet. Det finnes væsker laget for dette formålet som inneholder nikotin, men disse er det i utgangspunktet ikke lett å skaffe seg i Norge. De må eventuelt importeres fra utlandet, og da på resept som legemiddel. Det er for å begrense tilgangen til et nytt produkt med nikotin. Fra neste år vil det imidlertid være nye regler for bruken av e-sigaretter.

I Norge er det altså vanligvis væske uten nikotin som blir brukt, og det begrenser nødvendigvis hvor skadelig og risikabelt det er å bruke. Nikotin kan være med å forårsake blodpropp. For det meste er det glykolstoffer man finner i væsken. Noen vet sikker at glykol brukes i frostvæske, det finnes også i sminke, matvarer, og i enkelte medisiner. Man vet ikke helt sikkert hvilke langsiktige konsekvenser det kan få, å suge i seg disse stoffene i dampen. Vitenskapelige undersøkelser viser imidlertid at forstyrrelsen i lungene er helt minimal i forhold til det å røyke vanlige sigaretter. Derfor opplever mange som går over fra sigaretter til den elektroniske varianten at kondisjonen forbedrer seg veldig raskt.

For å kjøpe e-sigaretter kan man for eksempel henvende seg til firmaet xsmoke på https://www.xsmoke.com/no/e-sigaretter, som også har en side på nettet som du kan besøke. De har greie startpakker og et nokså stort utvalg av smaker å velge mellom